Tariefcategorieën

Er zijn drie verschillende tariefcategorieën:

 • Jeugdtarief
 • Volwassenentarief
 • Professioneel tarief

Jeugdtarief

Het jeugdtarief geldt voor volgende organisaties:

 • Het jeugdtarief is bedoeld voor kinderen en jongeren onder de 26 jaar en voor personen met een beperking.

  Volgende categorieën genieten altijd van het jeugdtarief:
 • Erkende jeugdverenigingen, jeugdwerk, jeugddiensten en overheidsinstellingen opgericht ter ondersteuning van het jeugdbeleid
 • Onderwijsinstellingen die voor kinderen of jongeren bosklassen, bezinningsdagen, kunstkampen, sportinitiaties of andere vormingsactiviteiten inrichten
 • Organisaties met vormingsactiviteiten voor personen met een beperking

Uitzonderingen:

 • Groepen waarvan minstens 80 procent van de deelnemers jonger is dan 26 jaar.
 • Deelnemers aan initiatieven voor volwassenen die jonger dan 26 jaar zijn. Het tarief geldt dan wel enkel voor overnachtingen en maaltijden.
 • Reservaties gemaakt door het ‘Steunpunt Vakantieparticipatie’ van Toerisme Vlaanderen voor reservaties voor personen met een laag inkomen in het kader van ‘Toerisme voor allen’.

Dit verzoek dient te worden gestaafd met een deelnemerslijst inclusief adressen en geboortedata die uiterlijk vóór het einde van het verblijf moet worden bezorgd op het secretariaat van het Vormingscentrum. 

Volwassenentarief (standaardtarief)

Het volwassenentarief is van toepassing op:

 • Onderwijsinstellingen met initiatieven voor leerkrachten
 • Onderwijsinstellingen die studiedagen, opleidingen, sportinitiaties, bezinningen of andere vormingsactiviteiten organiseren voor volwassenen
 • Vormingsactiviteiten voor volwassenen
 • Sociale organisaties
 • Socioculturele organisaties
 • Non- profit en middenveldorganisaties
 • Openbare besturen en overheidsinstellingen

Professioneel tarief

Het professioneel tarief geldt voor:

 • Organisaties die vorming geven in de professionele sector
 • Bedrijven
 • Profitorganisaties

Internaats- en dagverblijven

Het verblijfscentrum staat open voor klanten die een vormende activiteit plannen met of zonder overnachting.

Voor de facturatie maken we een onderscheid tussen groepen die een dagactiviteit plannen (daggroepen) en diegenen die een activiteit met overnachting boeken (internaatsgroepen). Een groep wordt als intern beschouwd als dagelijks ten minste 75% van de deelnemers blijft overnachten.

Internaatsverblijven

Voor een internaatsverblijf wordt er geen onderscheid gemaakt tussen een dag en een dagdeel. Hier geldt slechts 1 tarief, het tarief ‘intern’. De dag van aankomst en vertrek worden steeds aangerekend. Een gedeelte van een dag wordt ook steeds volledig aangerekend.
Ook hier geldt de regeling dat je de lokalen op vrijdagavond ten laatste om 17.30 uur moet verlaten.

Dagverblijven

Bij dagverblijven is er een verschil tussen een dag en een dagdeel.

 • Dagdeel
  dit is een periode van maximaal vijf uur, in de voormiddag tussen 8 en 13 uur en in de namiddag tussen 13 en 18 uur. Op vrijdagavond eindigt een dagdeel steeds ten laatste om 17.30 uur. Dergelijke reservaties worden altijd gefactureerd aan het tarief ‘extern dagdeel.’
 • Dag
  dit is elke periode die meer dan vijf uur bedraagt. Dergelijke reservaties worden altijd gefactureerd aan het tarief ‘extern dag’.

Download de tarievenbrochure voor een volledig overzicht van de tarieven en neem een kijkje in de brochure van de reservatie- en verblijfsvoorwaarden.

Tarieven van onze audiovisuele toestellen vind je terug in de catalogus van de uitleendienst.

Hierna vind je eveneens onze verblijfsvoorwaarden aangaande overeenkomsten die werden afgesloten vóór 1 juli 2020 en vanaf 1 juli 2020.