Over deze website

1. Disclaimer*

* aangepast op 1 juli 2021

1.1. Toepassing

Deze website (www.provincieantwerpen.be) wordt beheerd door de groep provincie Antwerpen. Onder ‘groep provincie Antwerpen' wordt verstaan: de provinciale diensten en haar extern verzelfstandigde agentschappen. Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze te aanvaarden.

De groep provincie Antwerpen kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2. Gebruiksvoorwaarden van deze website

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over de groep provincie Antwerpen, haar diensten en activiteiten. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Om een specifiek advies te verkrijgen of specifieke informatie op maat te verkrijgen, kun je steeds contact opnemen met de bevoegde dienst van de provincie Antwerpen die telefonisch kan bereikt worden op het nummer 03 240 50 11.

Alhoewel de entiteiten van de groep provincie Antwerpen zich inspannen om informatie te verschaffen waarvan zij denken dat die actueel en juist is, garanderen de entiteiten van de groep provincie Antwerpen niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert de groep provincie Antwerpen een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie beschikbaar op deze website kun je de provincie Antwerpen contacteren op volgend e-mailadres: info@provincieantwerpen.be.

1.3. Aansprakelijkheid

De groep provincie Antwerpen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie.

Je dient, als bezoeker van de website, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat je uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, enz. De groep provincie Antwerpen verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de website.

De groep provincie Antwerpen kan evenmin op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de elektronische communicatie die verloopt via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.

1.4. Intellectuele eigendom

De website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook op de website gebruikte logo’s, tekeningen, beelden,… worden door het auteursrecht beschermd.

Je hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elk ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm dan ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de website of van de informatie van de groep provincie Antwerpen, is strikt verboden zonder haar schriftelijke en voorafgaande toestemming.

1.5. E-mailverkeer

Op elke e-mail van de groep provincie Antwerpen is de wet van 13 juni 2005 over het vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie van toepassing, in het bijzonder artikel 124.

De informatie, verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De entiteiten van de groep provincie Antwerpen zijn niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige transmissie, noch voor de laattijdigheid, noch voor de vernietiging van data ten gevolge van deze transmissie. Indien je een e-mailbericht ontvangt terwijl het niet voor jou bedoeld is, verzoeken wij je ons hierover per omgaande te berichten en het bericht te vernietigen.

2. Cookie policy

De groep provincie Antwerpen maakt gebruik van cookies en wil de bezoekers van de website informeren over het gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer of op een ander toestel met internettoegang (smartphone, tablet,…) worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Ze worden in een specifieke map op je harde schijf opgeslagen en voorzien van een unieke ID en looptijd. Informatie die om dezelfde redenen als klassieke cookies wordt opgeslagen via een ander opslagmechanisme van de browser (session storage, local storage…) wordt ook aanzien als een cookie. Als een bezoeker naar een bepaalde website terugkeert dan kan die pagina door middel van de cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen.

Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en zijn dus niet schadelijk voor je computer. Ze worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren. Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website, ... Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en de noden van de bezoekers van de website.

De websites van de provincie Antwerpen maken gebruik van de volgende cookies:

1. First-party cookies:

Bij een eerste bezoek aan de website toont de groep provincie Antwerpen bezoekers een melding waarin we aangeven dat we gebruik maken van cookies. We verwijzen in deze melding ook naar onze privacy verklaring. Om te bepalen of iemand voor het eerst de website bezoekt, gebruiken we een cookie die registreert of iemand op het kruisje rechts bovenaan de melding klikt.

 • cookie_consent (type: essentieel, locatie: cookies, bewaartermijn: 1 jaar)

We gebruiken ook cookies om op te slaan of we een specifieke, eenmalig te tonen melding reeds hebben getoond:

 • <unieke-identificatie>-notificationContainer-freeForm- (type: functioneel, locatie: cookies, bewaartermijn: 1 jaar)

2. Third party cookies:

a) Google Analytics

De groep provincie Antwerpen gebruikt cookies van Google Analytics om bezoekersstatistieken te genereren. De geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens blijven binnen Google Analytics bewaard.

 • _ga (type: analytisch, locatie: cookies, bewaartermijn: 2 jaar)
 • _gid (type: analytisch, locatie: cookies, bewaartermijn 24 uur)
 • _gat_<id> (type: analytisch, locatie: cookies, bewaartermijn: 1 minuut)
 • _dc_gtm_<property-id> (type: analytisch, locatie: cookies, bewaartermijn: 1 minuut)

 

b) Siteimprove

De groep provincie Antwerpen gebruikt Siteimprove cookies om de inhoud van de website te verbeteren. De cookie wordt enkel gebruikt om webstatistieken te genereren en bevat geen persoonlijke informatie.

 • nmstat (type: analytisch, locatie: cookies, bewaartermijn: 1000 dagen)
 • siteimproveses (type: analytisch, locatie: cookies, bewaartermijn: per sessie)
 • szcib (type: analytisch, locatie: cookies, bewaartermijn: 400 dagen)
 • sz-feedback-should-hide (type: analytisch, locatie: cookies, bewaartermijn: per sessie)
 • _cfduid (type: analytisch, locatie: cookies, bewaartermijn: 1 maand)
 • AWSELB (type: analytisch, locatie: cookies, bewaartermijn: per sessie)

Meer informatie over deze cookies is te vinden op de ondersteuningspagina van Siteimprove.

 

c) Hotjar

De groep provincie Antwerpen gebruikt Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt onze gebruikers beter te begrijpen (bijv. hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina's, welke links ze kiezen om te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om onze dienst op te bouwen en te onderhouden met feedback van gebruikers.

Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (alleen in geanonimiseerde vorm vastgelegd en opgeslagen), de grootte van het scherm van het apparaat, het type apparaat (unieke apparaataanduidingen), browserinformatie, de geografische locatie (alleen land), de taal die de voorkeur heeft voor het weergeven van onze website). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar, noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of te matchen met andere gegevens over een individuele gebruiker. Voor meer details, zie Hotjar's privacybeleid door op deze link te klikken.

 • _hjClosedSurveyInvites (type: functioneel, locatie: cookies, bewaartermijn: 365 dagen)
 • _hjDonePolls (type: functioneel, locatie: cookies, bewaartermijn: 365 dagen)
 • _hjMinimizedPolls (type: functioneel, locatie: cookies, bewaartermijn: 365 dagen)
 • _hjShownFeedbackMessage (type: functioneel, locatie: cookies, bewaartermijn: 365 dagen)
 • _hjid (type: analytisch, locatie: cookies, bewaartermijn: 365 dagen)
 • _hjRecordingLastActivity (type: analytisch, locatie: session storage, bewaartermijn: sessie)
 • _hjTLDTest (type: analytisch, locatie: cookies, bewaartermijn: sessie)
 • _hjUserAttributesHash (type: analytisch, locatie: cookies, bewaartermijn: sessie)
 • _hjCachedUserAttributes (type: analytisch, locatie: cookies, bewaartermijn: sessie)
 • _hjLocalStorageTest (type: functioneel, locatie: local storage, bewaartermijn: 100ms)
 • _hjDoneTestersWidgets (type: functioneel, locatie: cookies, bewaartermijn: 365 dagen)
 • _hjIncludedInPageviewSample (type: analytisch, locatie: cookies, bewaartermijn: 30min)
 • _hjIncludedInSessionSample (type: analytisch, locatie: cookies, bewaartermijn: 30min)
 • _hjAbsoluteSessionInProgress (type: analytisch, locatie: cookies, bewaartermijn: 30min)

Meer informatie over deze cookies is te vinden op de ondersteuningspagina van Hotjar.

 

d) Cludo

De groep provincie Antwerpen gebruikt Cludo om de zoekfunctie van haar websites te verbeteren. Cludo is een technologische dienst die ons helpt om de meest waarschijnlijke zoektermen automatisch aan te vullen en de meest relevante en actuele resultaten eerst te tonen.

 • cludoSessionId (type: analytisch, locatie: local storage, bewaartermijn: vervalt nooit)
 • cludoSessionIdStart (type: analytisch, locatie: local storage, bewaartermijn: vervalt nooit)

Meer informatie over deze cookies is te vinden op de ondersteuningspagina van Cludo.

 

e) Pingdom

De groep provincie Antwerpen gebruikt Pingdom om de technische performantie van de sites te monitoren.

 • pa (type: essentieel, locatie: local storage, bewaartermijn: vervalt niet)
 • pa_enabled (type: essentieel, locatie: local storage, bewaartermijn: vervalt niet)

Meer informatie over deze cookies is te vinden op de ondersteuningspagina van Pingdom.

 

f) ClickDimensions

De groep provincie Antwerpen gebruikt het pakket ClickDimensions om nieuwsbrieven te versturen. De pagina om in- en uit te schrijven van een nieuwsbrief maakt gebruik van cookies.

 • cuvid (type: analytisch, locatie: cookies, bewaartermijn: 2 jaar)
 • cusid (type: analytisch, locatie: cookies, bewaartermijn: 30 min)
 • cuvon (type: analytisch, locatie: cookies, bewaartermijn: 30 min)
 • cd_optout_accountkey (type: functioneel, locatie: cookies, bewaartermijn: 6 maanden)
 • __zlcmid (type: analytisch, locatie: cookies, bewaartermijn: 1 jaar)

Meer informatie over deze cookies is te vinden op de supportpagina van ClickDimensions.

 

Je kan het gebruik van cookies op een individuele of globale wijze beheren voor de sites die je bezoekt. Je kan ook de cookies die reeds werden geïnstalleerd op jouw computer of mobiel apparaat verwijderen. Opgelet, het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat onze website niet meer naar behoren functioneert. Indien je dit verkiest, kun je onze cookies weigeren via de privacyinstellingen van je browser. Om dit te doen raden wij je aan om je te informeren op de support-sites van je browsers (https://support.google.com/, https://support.mozilla.org, https://support.microsoft.com/).